วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลาขณะนี้ เวลา (07:19)

:: คุณครูอนุบาล ::

 


นาง เจริญศรี จันทรารมณ์
หัวหน้าช่วงชั้น

 

นาง สำอางค์ อร่ามดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 / 1

นาง อรศรี ตั้งทวีทรัพย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 / 1

นาง พรทิพย์ รอดสมัย
พี่เลี้ยง อนุบาล 1 / 1

นางสาว ศริณญา ทองดีนอก
พี่เลี้ยง อนุบาล 2 /

นาง ลำปาง หงษ์ยนต์
พี่เลี้ยง อนุบาล 2 / 1

นาง เจริญศรี จันทรารมณ์
หัวหน้าอนุบาล อนุบาล /