ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลบุคคลดีเด่น 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล "เพชรสยาม" และบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี