ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย