ข่าวประชาสัมพันธ์ ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน “ศิษย์เก่าเกียรติยศ”
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ของ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 256เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561