กิจกรรม พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
จิตอาสาเมื่อ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำความดีตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค หลังจากที่ทำพิ